Leikkimistä.

DSCN5233Ajatuksilla leikittely on hetkittäin mieltä avartavaa. Mutta mitä, jos hetken luovaa leikkimielistä ajattelua jatkaisikin koko päivän ja siihen osallistuisi koko yrityksen henkilöstö? Mitä kaikkea uutta se toisi työpäivään? Miltä tuntuisi lähteä aamulla töihin, jos työnteon sijaan menisikin sallitusti leikkimään ajatuksillaan? Miten se esimerkiksi näkyisi kokouksessa työkavereiden välisessä ilmapiirissä, kun ongelmien sijaan keskustelu lähtisikin vapautuneesti uusista mahdollisuuksista? Miltä tuntuisi leikkimielinen keskustelu omista tuotteista ja toimenpiteistä: löytyisikö nykyisiin toimintatapoihin uusia näkemyksiä tai malleja, joita voisi testata asiakkailla ja joihin suunnittelija sitoutuisi omakohtaisesti, itse kehittämällään ajatuksella?

Leikkimielinen ajattelu on vapaaehtoista, erillistä, ennakoimatonta, tuottamatonta, säännötöntä ja kuvitteellista toimintaa. Leikkimielisessä ajattelussa kehittyvät kieli, syy-seuraus -ajattelu, joustava yhdisteleminen, luova ajattelu, assosiatiivisuus, ongelmanratkaisutaito ja kyky erottaa ulkoinen todellisuus työstä. Juuri tällaistä ”tuottamatonta” leikkimielistä ajattelua tarvitaan kaikilta, kun tavoitteena on päästä irti esimerkiksi toimialojen muuttumattomista asemista. Tarpeellista ei ole ajattelu toimialalaatikon sisällä, vaan luova leikkimielinen ajattelu laatikon ulkopuolella.

Jutellaanko lisää? Puh. 040 748 0906, email antti.osara@elisanet.fi.