Mitä toinen ajattelee.

_1010105Kehu kolleegaasi palaverin aluksi. Se kohentaa toisen itsetuntoa. Itsetunnolla tiedämme olevan suora vaikutus luovuuteen ja kykyyn käsitellä asioita. Kehumalla nostamme samalla omaa itsetuntoamme ja parannamme kahden keskeistä suhdetta. Samalla osoitamme uteliaisuutemme ja kiinnostuksemme toista kohtaan. Kuulemme millä mielellä toinen on ja luomme syvemmän kontaktin. Saamme myös tulkinnan toisen mielentilasta ja osaamme suhtautua siihen oikein. Kehuminen tuottaa mielihyvää ja tunteiden välittäjäaine Dopamiini tekee meidät positiivisemmaksi ja antaa oppimisen kyvyn meidän aivoille. Näin olemme lähempänä tätä hetkeä kuunnellen ja oppien. Elämässä on aina mukana inhimillinen elementti – empatia sekä huumori, tarinankerronnan taito ja inhimilliset vaistot. Kehu siis toista niin tiedät mitä toinen ajattelee.

Jutellaanko lisää? Puh. 040 748 0906, email antti.osara@elisanet.fi.