Luovuudesta

Luovuus vapautuu oivaltamisen kautta, jolloin niin mieli kuin kehokin saavat lisää liikkumatilaa. Oivaltaminen kiteytyy siihen, että antaa itselleen luvan nauttia hetkestä, uskaltautuu antamaan herkkyydelle sijaa arjessa ja hallitsee kielteiset ajatukset niissä vellomatta. Nämä muutokset siinä, miten maailman näkee ja kokee, johtavat tietoiseen, keskittyneeseen, rohkeaan ja eritoten luovaan minuuden kokemukseen ja armon tunnistamiseen.

Kun on kiinnostunut omasta luovasta mielentilastaan ja huomioi sen jokapäiväisessä elämässään, otollinen ilmapiiri välittyy muillekin. Luovuus vapauttaa älykkyyttä tehokkaammin hyödynnettäväksi ja tuo sitä kautta kykyä nähdä uusia asiayhteyksiä ja etääntyä tavanomaisista ajatusradoista sekä kehittää poikkeuksellisia ideoita, käsitteitä, tekniikoita ja intuitioita.

Luova osaaminen on läsnä koko yhteiskunnassa. Luovia ratkaisuja syntyy ja tarvitaan kasvu- ja rakennemuutosaloilla luovien ihmisten ja yritysten toiminnasta erilaisten yksilöiden, yritysten ja organisaatioiden välisessä vuorovaikutuksessa, yhteistyömuodoissa ja toimialarajapinnoilta. Globaalit megatrendit, kuten digitalisoituminen, elämyksellisyys, vastuullisuus ja kestävä kehitys tarjoavat mahdollisuuksia luovan osaamisen hyödyntämiselle ja aineettomien oikeuksien eri muodoille kasvu- ja rakennemuutosalojen näkökulmasta.

Jutellaanko lisää? Puh. 040 748 0906, email antti.osara@elisanet.fi.