Olemme muuntautuva eläin.

Aivomme kykenevät muuntautumaan uusiin asioihin helposti. Osaamme ja kykenemme normalisoimaan yllättäviäkin tilanteita. Muuntaudumme asioihin joita tapahtuvat joka päivä hyvinkin tiedostamatta. Muutamme kotona huonekalujen paikkoja ja muutaman päivän kuluttua emme edes huomaa uutta järjestystä tai totumme työmatkaamme ajaessamme sitä autolla päivästä toiseen. Voimme siis hyvinkin helposti mukautua tekemään asioita jotka tapahtuvat ilman sen suurta huomiota. Hyvä esimerkki meidän aivojen rajusta kyvystä muuntautua on Psykologi George M. Strattonin kehittämät horisonttia muuttavat lasit jotka vaihtavat näkökentän ylösalaisin. Kun vielä pidämme laseja tarpeeksi kauan aivomme tottuvat siihen ja pitävät näkymää todellisena.

Mihin kaikkeen olemmekaan muuntautuneet? Maailma on niin jatkuvasti muuttuva että mitä kaikkea meiltä jää huomaamatta jos aivomme käyttäytyvät näin? Tunteita, kohtaamisia, viestejä, odotuksia, tilanteita, ihmisiä. Tarve luoda uutta ei ainakaan synny muuntautumalla vaan kyseenalaistamalla se tunteiden ja kohtaamisien kautta. Pitää rohkeasti tunnistaa itsenä ja ympäristönsä vaikka kääntämällä se ylösalaisin.

_1010230

Jutellaanko lisää? Puh. 040 748 0906, email antti.osara@elisanet.fi.